Sunday, June 17, 2007

AB

abortar (v) {1:a konjuga. -ar} göra abort

aborto (s.m) {plu.(-s), o/um/s aborto(-s)} abort

abraçar (v) {1:a konjuga. -ar} omfama, krama

abraço (s.m) { plu.(-s) kram

abreviar (v) {1:a konjuga. -ar} [tornar breve; resumir; reduzir] förkorta, göra kortare

abreviatura (s.f) { plu.(-s), a/uma/s abreviatura(-s)} förkortning(-ar)

abridor (s.m) {plu.(-s)} [abridor de garrafa/s{flask}, lata/s{burk}] öppnare

- abridor de garrafa (flasköppnare)

- abridor de lata (burköppnare)

abrigar (v) {1:a konj. -ar} [resguardar(-se); proteger(-se);] skydda 

abrigo (s.m) (-s) [lugar que abriga] skydd

abril (s.m)  april 

- o quarto mês do ano (årets fjärde månad)

- o/um/s mês(-es) (månad(-er))

abrir (v) {3:e konjuga. -ir} öppna

- abrir a porta (öppna dörren)

- abrir um pacote (öppna ett paket)

- a loja abre as 9 horas (affären öppnar kl.9)

- abrir um congresso (öppna en kongress)

- abrir um jogo ( öppna ett spel)

absolutamente (adv) absolut, fullständigt, helt, ovillkorligt

absoluto (adj) absolut, fullständigt, fullkomlig

abstrato (adj) [#* concreto] abstrakt (# konkret)

absurdo (-a) (adj) absurd

abundância (s.f) [grande quatidade, fatura] riklighet, överflöd

abundante (adj) riklig

abusado (adj) [intrometido; provocador; aborrecido; enfadonho] fräck

Vocabulário/Glosor

# [simbolo p/ "antônimo] = antonymer{=motsatsord}, #

s.m = substantiv maskulinum

s.f = substantiv femininum

-a = ord i femininum {ex: coisa absurda/ sak absurd}. P.S. stam ord "absurdo" (adj) det är maskulinum ord slutar på -o. Det är bara lägga -a då ord blir "femininum".

coisa(-s) (s.f)  = sak (-er)

-s (plural) = plularis 

Ni kan titta i andra Blog som har portugisiska grammatik .

Monday, June 4, 2007

Aa

a [art. def. fem. sing.] [pron. pess. da 3.a pess. do sing. fem.] {a bestämd artikel (femininum) alla substantiv som slutar på a är fem. (femininum), -en, -ett; den, det; (ett-ord och en-ord)
[
Singular - feminino] Singularis - femininum {bestäm artikel singularis}
- a casa (ett-ord)huset
- a mesa (ett-ord)bordet
- a menina (en-ord)flickan
[Plural - feminino] Pluralis - femininum a+s +s { bestäm artikel pluralis}

- as casas - husen
- as mesas - borden
- as meninas - flickorna
[Singular - feminino] Singularis - femininum { obestämd artikel singularis}

- uma sala - ett rum
- uma cadeira - en stol
- uma mulher* - en kvinna
[Plural - feminino] Pluralis - femininum a+s +s {obestämd artikel pluralis}

- umas salas - rum
- umas cadeiras - stolar
- umas mulheres - kvinnor
a [prep] till, på, åt
- ir à feira ( går på marknad)
- ir à pé (till fots; gå, promenera)
- feito à mão (handgjord)
abaixar (v) [v. första regelbundna konjugationer som slutar på -ar] sänka
abaixo (adv) [em/por baixo] ned
abaixado (adj) nedre, nederst
abaixamento (s.m.) sänkning
abandonar (v) [v. 1:a regelb konjuga -ar] lämna, överge
abatido (-a) (adj) svag, utmattad
abelha (s.f.) bi
abençoar (v) [v. 1:a regelb konjuga -ar] välsigna
aberto (-a) (adj) öppen
- a porta do carro está aberta (bilen dörren är öppen)
- o saco está aberto {o saco (s.m) = påsen)
- o portão estava aberto {o portão (s.m) = grinden}
- a porta da casa {hus dörren}
aborrecer (v) [v. 2:a regelb konjuga -er] tråkar ut
aborrecido (-a) (adj) tråkig
aborrecimento (s.m) tråkighet

Abreviaturas/Förkortningar
-a (ord i femininum)
adj - adjetivo (adjektiv)
adv - advérbio, adverbial ( adverb)
art - artigo (artikel)
f. fem - feminino (femininum)
gír - gíria (slang)
gram - gramática (grammatik)
m - masculino (maskulinum)
nr - número(-s) (nummer)
neg - negativo(-a) (negativ)
perf - perfeito (perfekt {verb})
p.ex. - por exemplo (till exempel)
pl - plural (pluralis)
prep - preposiçao (preposition)
pres - presente[v] (presens {verb]
pret - pretérito[v] (preteritum {verb})
pro - pronome (pronomen)
s - substantivo (substantiv)
s.f - substantivo feminino (substantiv femininum)
s.m - substantivo maskulinum (substantiv maskulinum)
-s - (ord i pluralis)
sing - singular (singularis)
sinôn - sinônimo (synonym)
v - verbo (verb)

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com