Tuesday, July 31, 2007

ACO

acompanhar (v) följa med

- acompanhando (s.m)* (adj)* (-s), följe, sällskap

- acompanhante (adj) (-s) sällskap med

aconselhar (v) råda

- aconselhador (adj) (s.m) (-es) person som ger råd, rådgivande, rådgivare

- aconselhamento (s.m) (-s) råd

acontecer (v) [2.a konjugation -er] hända, förekomma, ske, inträffa

- acontecido (adj) (s.m) (-s) händelse

- acontecimento (s.m) (-s) [evento] evenemang; händelse, något som händer, tilldragelse

acordar (v) [despertar] väcka; vakna

- acordado/a (-s) (m. e f.) (adj) vaken

acordo (s.m) avtal, överenskommelse, uppgörelse

acostumar (v) vänja (sig)

- acostumado van

acreditar (v) [crer] tro

acrescentar (v) [anexar, aumentar, ajuntar, adicionar ] tillägga, öka

açúcar (s.m) [pl. -res] socker

- açucarado (adj) söt

acusação (s.f) [pl. -ções] anklagelse

acusado/a (adj) (-s) anklagad person

acusar (v) anklaga, beskylla

P.S. ** ord som kan vara {s.m (=substantiv. maskulinum)} och {adj (=adjektiv)}

Thursday, July 19, 2007

AC

acentuar (v) betona

acerca de (prep) [sobre; a respeito de] om, angående

acerola (s.f)[pl. -s ] frukt {från samma familj som körsbär}

acertar (v) ställa rätt

acerto (s.m)[pl. -s ] [ação ou efeito de acertar] rätt

acessível (adj) [ pl. -eis] tillgänglig; åtkomlig

acesso (s.m) [pl. -s ] tillträde

acessório (adj) [pl. -s] tillbehör

achado (adj) [pl. -s ] hittad, funnen

achar (v) [encontrar (-se); descobrir] finna, hitta [ inventar; pensar; supor; considerar] tycka, anse, mena

- achados e perdidos [pl.] hittegods

acidentado[f. -a] (adj) [pl. -s] kuperad; backig; ojämn [pt synon. ferido ] skadad

acidental (adj) [pl. -ais ] tillfällig

acidente (s.m) [pl. -s] [imprevisto; desatre] olycka; tillfällighet

acidez (s.f) surhet, syrlighet

ácido (adj) [pl. -s] [azedo] sur; syrlig; syra

- ácido carbónico (kolsyra)

- ácido cítrico (cintronsyra)

acima (adv) [para cima] ovanför, uppåt, högt upp

(prep) ovanpå, ovanför, över

- acima de tudo (framför allt)

acne (s.f) [espinha/-s] finne (finnar)

aço (s.m) [pl. -s] stål

- aço inoxidável ( rostfritt stål)

acolher* (v) [receber; aceitar {opiniões, idéias}] välkomna, mottaga, {acceptera väl}

acolhedor (s.m) (adj) gästvänlig, trivsam, hemtrevlig

acolhida (s.f) mottag -ande, -ning, bemötande

acolhimento (s.m) mottagande; gästfrihet

Glosor

acolher (verb 2:a konjugation)

Saturday, July 14, 2007

Ab

abusar (v) [cometer abuso] missbruka

abuso (s.m) (-s) missbruk

acabado (adj) [que se acabou; terminado; concluído; completo: pronto] avslutad

- abatido, envelhecido {maskulinum}, acabada, envelhecida, abatida {femininum} (utsliten)

acabar (v) [concluir, terminar, completar] avsluta; upphöra, sluta

academia (s.f) {a/uma/s} akademi

acadêmico (adj) [membro de academia; estudante universitário] akademisk

açafrão (s.m) [ urucu; {tempero(-s)= krydda}] saffran

açaí (s.m) [fruta da Amazónia] frukt från Amazônia

acalmar (v) lugna

- acalmar-se lugna sig

acampamento (s.m) läger

acampar (v) kampa; slå läger

acanhado/a (adj) [tímido/a] blyg, generad

ação (s.f) (pl. ações) handling

- a/uma ação [pl. ações] aktie; värdepapper

acarajé (s.m) [comida tipica do norte do Brasil] mat från norra Brasilien

acarinhar (v) [tratar c/ carinho; acariciar] smeka

acaso (s.m) [sorte; destino] slump; tillfällighet

- (ao)por acaso; à toa; casualmente (adv) av en slump; på måfå

acebolado (adj) [temperado com bastante cebola] mat kryddade med mycket gullök

aceitar (v) [concordar em receber; admitir] acceptera; mottaga

- aceitação (s.m) acceptering; mottagende

- aceitável (adj) antaglig, -bar

acelerador (adj/s.m) gaspedal (ex: bil)

aceleração (s.f) [pl.-ões] acceleration

acelerar (v) [aumentar a velocidade de; apressar-se] påskynda; öka farten

acenar (v) vinka

acender* (v) tända

acento (s.f) [gram. sinal gráfico; sotaque] accent, betoning

- acento agudo(grave) [`/´] {akut (grav) accent}

- acento circunflexo [^] {cirkumflex}

- acento tónico {tryckaccent}

acentuação (s.m) [pl. -ões] betoning

To input the acute a á (0225), hold down the ALT key, type 0225 on the numeric keypad, then release the ALT key.

Accent (Cap) Grave
0192 À
0200 È

0204 Ì

0210 Ò
Grave (Lower)

0217 à
0224 è
0232 ì
0236 ò
Acute (Cap)

0249
Á
0193 É
0201 Í
0205 Ó
Acute (Lower)

0221 á
0225 é
0233 í
0237 ó
Circumflex (Cap)
0253 Â
0194 Ê
0202 Î
0206 Ô
Circumflex (Lower)

0219 â
0226 ê
0234 î
0238 ô
Tilde (Cap)

0251 Ã
0195 Ñ
0209 Õ

Tilde (Lower)
0213 ã
0227 ñ
0241 õ

cedille

0199 Ç
0231 ç

Umlaut (Cap)

0220 Ü

Umlaut (Lower)

0252 ü


Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com