Thursday, February 28, 2008

ANU

anunciar (v) offentliggöra, meddela, annonsera

anúncio (s.m) annons

aonde (adv) vart?

apagado (adj) släckt

apagar (v) släcka

apaixonado/a (adj) förälskad, kär

apanhar (v) [pegar] fånga, få tag i, gripa

- levar uma surra (få stryk)

aparar (v) trimma, vässa

aparecer (v) synas, visa sig, bli synlig

aparelho (s.m) apparat, redskap

aparência (s.f) [aspecto] utseende, yttre

apartamento (s.m) lägenhet, våning

apelido (s.m) [cognome] smeknamn

apelo (s.m) vädjan

apenas (adv) [só, somente {conj. logo que, assim que}] bara, endast {konj. knappt, förrän, så snart som}

apêndice (s.m) [suplimento {= bilaga}] blindtarm

apendicite (s.f) [inflamação do apêdice] blindtarmsinflammation

aperitivo (adj) (s.m) aperitif

apertado (adj) trång, smal

apertar (v) klämma, trycka, pressa

aperto (s.m) tryckning, grepp

- aperto de mão (handskas)

apesar de (loc.prep.) [ a despeito de, não obstante] {(loc.conj.) apesar de que, ainda que, embora} trost att, fastän; i alla fall

apetite (s.m) aptit

Thursday, February 21, 2008

ANO

anônimo (adj) (m) [(f) anônima] anonym

anotar (v) [tomar nota] anteckna, skriva upp

ansiedade (s.f) [angústia, aflição] ångst, ängslan

ansioso (adj) (m) [(f) ansiosa] ängslig, ivrig

antecedente (adj) (s.m) [que antecede, precedente, anterior] föregående, tidigare

antecipadamente (adv) i förväg, på förhand

antena (s.f) antenn {tv etc}

anteontem (adv) i förrgår

antepassado (s.m) [antecessor, ascendente] förfader

anterior (adj) tidigare, föregående

- anterioridade (s.f) tidigare {datum}

- anteriormente (adv) tidigare, förut, förr

antes (adv) [tempo anterior, antigamente] förut, förr {tid}

- como antes ( som förut)

- quanto antes ( snarast möljligt)

- antes de (före)

- antes que (innan)

antibiótico (adj e s.m) antibiotikum

antigamente (ad) förut, förr i världen

antigo (adj)(m) [(f) -a {que existiu no passado, velho} antik, gammal

- velho (superlativo absoluto sintético: antiquíssimo, antiqüíssimo) antik, gammal

antipatia (s.f) antipati, motvilja

antiquado (adj) (m) [(f) -a {ultrapassado, obsoleto, arcaico}] gammaldags, föråldrad

antiquário (s.m) antikvitetshandlare

antologia (s.f) antologi

anual (adj) årlig

- anualidade (s.f) ( årlig betalning, årligt underhåll)

anualmente (adv) årligen, per år, {varje år = todos os anos (vanl.)}

anular (v) annullera

Thursday, February 7, 2008

AMI

amiga (s.f) [s.m amiga/s] väninna, {vän (=amigo/s) colega {=kompis}

amizade (s.f) vänskap

amor (s.m) kärlek

amora (s.f) björnbär {frukt}

amostra (s.f) varuprov

ampliação (s.f) [pl -ções] förstoring

ampliar (v) förstora

amplo (adj) vid, omfattande, rymlig

analfabeto (adj) (s.m) analfabet

analisar (v) analysera

análise (s.f) analys

ananás (s.m) [abacaxi] ananas {frukt}

anão (s.m) [(s.f -anã(-s), {pl. anões}] dvärg

anatomia (s.f) anatomi

anchova (s.f) ansjovis {fisk}

andar (v) [caminhar(v), locomover-se, deslocar-se(v) gå

- andar (våning)

- andar térreo (bottenvåning)

- andar com (umgås med)

andorinha (s.f) svala {fågel}

anedota (s.f) rolig historia {skämt}

anel (s.m) [pl. -eis] ring

- anel de noivado (förlovningsring)

anemia (s.f) blodbrist

anestesia (s.m) bedövning; narkos

- anestesia local (lokalbedövning

anestesiar (v) bedöva, söva

anestésico (adj) (s.m) bedövningsmedel

anexo (adj) (s.m) bilaga

ângulo (s.m) vinkel

animado (adj) livlig

animal (s.m) [pl -ais] djur

- animal de estimação (sällskapsdjur)

animar (v) muntra upp

aniversário (s.m) födelsedag

anjo (s.m) [(s.f) anja/s] ängel

ano (s.m) år

- ano bissexto (skottår)

- Ano Novo ( Nyår)

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com